Presidents 

 

SIR. MATHURADAS VISSANJI           1921-22
SIR. PURSHOTAMDAS THAKURDAS

          1921-22  to 1931-32 and 1934-35  to 1955-56

SHRI. HARIDAS MADHAVDAS

          1932-33  and  1933-34

 
SHRI. MADANMOHAN R. RUIA           1955-56 to 1971-72, 1972-73
SHRI. RAMDAS KILACHAND

          1971-72 and 1973-74

 

SHRI. RAJNIKANT PURSHOTAMDAS

          1974-75 to 1979-80

 
SHRI. P. F. JHUNJHUNWALA           1980-81 to 1985 
SHRI. CHANDRASINH H. MIRANI

          1984-85 to 1995-96

 

SHRI. SURESH A. KOTAK

          1995-96 to 2001-02

 
SHRI. K. F. JHUNJHUNWALA           2001-02 to 2006-07 
SHRI. P.D.  PATODIA 

          2007-08

 

SHRI. DHIREN N. SHETH

          2008-09 to 2016  

 

SHRI. NAYAN C. MIRANI

          2017 to onwards

 

Vice-Presidents 

 

SHRI. C.W. DU BREUL

           1921-22 

 

SHRI. J.A. KAY

          1922

SHRI. C.N. WADIA

          1922-23 

 
SHRI. V.A. GRANTHAM           1922-23 and 1923-24
SHRI. HARIDAS MADHAVDAS

          1924-25 to 1931-32

          1934-35 to 1940-41 and 1943-44 to 1946-47

SHRI. AHMED F. CURRIMBHOY

          1932-33 

 
SHRI. BHAIDAS NANALAL           1933-34 
SHRI. RAMDEO A. PODAR

          1941-42 and 1942-43

 

SHRI. BHAWANJI A. KHIMJI

          1947-48, and 1949-50

SHRI. CHIMANLAL B. PARIKH

          1950-51 to 1955-56

 
SHRI. MANILAL H. PATEL           1957-58 to 1960-61
SHRI. RAMDAS KILACHAND

          1947-48 and 1961-62 to 1967-68 and 1972-73

 

SHRI. MANUBHAI N. AMERSEY

          1967-68 to 1971-72  

SHRI. RAJNIKANT PURSHOTAMDAS

          1971-72 and 1973-74

 
SHRI. PURSHOTAMDAS F. JHUNJHUNWALA           1974-75 to 1979-80
SHRI. CHANDRASINH H. MIRANI 

          1980-81 to 1985 

 

SHRI. NARENDRA C. SHETH

          1985-86  to 1991-92

SHRI. SURESH  A. KOTAK

           1991-92 to 1995-96

 
SHRI. K.F. JHUNJHUNWALA           1995-96 to 2001-02
SHRI. PURUSOTTAMDAS PATODIA 

         2001-02 to 2006-07

 

SHRI. SHYAMSUNDER M. MAKHARIA

          2007-08  

SHRI. NAYAN C. MIRANI 

          2008-09 to 2016-17

 

SHRI. UDAYAN B. THAKKAR 

          2017 to onwards

 

 

Additional Vice-Presidents  

 

SHRI. SUSHILKANT PURSHOTAMDAS

          2002-03 to 2006-07 

 

SHRI. BHADRAKUMAR S. BANGDIWALA

         2007-08 

 

SHRI. SANJAY V. UDESHI

          2008-09 

 

SHRI. BHADRESH V. MEHTA

          2009-10 to 2016-17

 

 

 

Honorary Treasurers     

 

SHRI. NAVINCHANDRA C. SAYTA

           2000-01 to 2006-07

 

SHRI. SHIRISH R. SHAH

          2007-08 to 2012-13

 

SHRI. RISHABH J. SHAH

          2013-14 to 2016-17